4.számú melléklet

ELÁLLÁSI NYILATKOZATMINTA

ÁSZF 4. sz. melléklete

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa el közvetlenül az Eladónak)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Termék(ek) felsorolása:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:…………………./………………………

A fogyasztó(k) neve: ……………………………………………………….

A fogyasztó(k) címe: ………………………………………………………..

A fogyasztó(k) aláírása: ……………………………………………..

Kelt: …………………., 201… …………………………………..